Vad betyder Hakkapelit?

(historisk term) finsk ryttare i svenska armén under trettioåriga kriget || -en; -er

Synonym till Hakkapelit?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Taltratt, Godsherre, Texan, Administration, Sajt, Plakett, Lumen