Vad betyder Guvernement?

Guvernement är en guvernörs förvaltningsområde enligt Svenska Akademiens Ordlista och användes främst i äldre tider. Ordet härleds från franskans gouvernement (det styrda) av verbet gouverner som betyder styra. I svenskan uttalas det vanligen bokstavstroget -ent i stället för franskans -ang. Engelskans motsvarighet är government som liksom svenskans regering avser den verkställande ma.. Läs vidar på Wikipedia

ett större förvaltningsområde i vissa länder, till exempel. Ryssland före revolutionen || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Guvernement?

förvaltningsområde, län, provins


Läs mer om "Guvernement" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Gluggig, Rapsod, Nanna, Preparation, Gymnasist, Seychellisk, Stormhatt