Vad betyder Groggy?

[gråggi eller -y]

Synonym till Groggy?

vimmelkantig, omtöcknad, dimmig, snurrig, ostadig, vacklande, yr i huvudet, borta, färdig, utslagen


Slumpvalda ord:

Kittling, Promenadgata, Ont, Blankofullmakt, Plutokratisk, Levnad, Deism