Vad betyder Gregoriansk?

Gregoriansk kan syfta på: Gregoriansk sång Gregorianska reformen Gregorianska kalendern.. Läs vidar på Wikipedia

gregorianska kalendern den tideräkning som används sedan 1582, i Sverige sedan 1753, en förfining av den julianska kalendern (se juliansk) gregoriansk sång, gregorianik enstämmig, rytmiskt fri, oackompanjerad gudstjänstsång inom katolska kyrkan || -t

Synonym till Gregoriansk?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Verksamhet, Snorkighet, Futurologi, Ambition, Nagajka, Koncession, Katzenjammer