Vad betyder Gnejs?

Gnejs är en metamorf bergart. Det innebär att bergarten är bildad genom omvandling av en annan ursprunglig bergart. Den ursprungliga bergarten kan vara antingen en magmatisk bergart (ortognejs) eller en sedimentär bergart (paragnejs) som har omvandlats under höga tryck och temperaturer. Gnejs är vanligtvis uppbyggd av fältspat, kvarts och en mindre del glimmer. Färgen på bergarten beror p.. Läs vidar på Wikipedia

metamorf, kristallinisk, skiffrig bergart av kvarts, fältspat och glimmer, en av huvudbeståndsdelarna i det svenska urberget || -en; -er

Synonym till Gnejs?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Kuggning, Kuppmakare, Inackorderad, Traditioner, Misslyckas, Skrapad, Triangel