Vad betyder Glaciologi?

Glaciologi är läran om glaciärer och processerna kring dessa men termen kan användas generellt om all forskning om is och isfenomen. Ordet glaciär kommer från latinets glacies som betyder is eller frost. Glaciologi är ett område med kontaktpunkter mot många andra discipliner, exempelvis geofysik, geologi, geomorfologi, klimatologi, meteorologi, hydrologi, biologi och ekologi. Glaciologi b.. Läs vidar på Wikipedia

vetenskapen om glaciärerna || -n

Synonym till Glaciologi?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Farvatten, Skuggmorell, Allegori, Cajunmat, Utfylla, Sump, Krampaktighet