Vad betyder Gift?

Ett gift är en substans som i låg koncentration påverkar en organism på ett potentiellt skadligt sätt. Vad som betraktas som gift varierar då alla substanser är dödliga i allt för stora koncentrationer. Med undantag av cancerframkallande gifter där varje molekyl teoretiskt kan omvandla en cell i riktning mot en cancercell är alla gifter ofarliga i tillräckligt låg koncentration. Om 20.. Läs vidar på Wikipedia

ämne som har skadliga eller dödliga verkningar på organismen; jag kan ta gift på ... jag är helt säker på ... || -et; -er
äktenskap: vara gift med någon || neutr. =

Synonym till Gift?


adj.
som lever i äktenskap, genom äktenskap förenad

subst.
giftämne, skadligt ämne, hälsofarligt ämne, toxin; giftigheter, spydigheter


Läs mer om "Gift" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Strike, Ack, Efemerid, Bokutgivare, Insolent, Fauvist, Agroforestry