Vad betyder Gas?

Gas är ett av de fyra huvudsakliga aggregationstillstånd materia kan befinna sig i. I en gas rör sig var och en av de ingående molekylerna (och i vissa fall atomer) helt oberoende av de övriga. Ett ämne går vanligtvis från fast till flytande till gas och sedan vidare till plasma när temperaturen ökar. I vissa fall kan dock ett ämne gå direkt från fast till gasfas; detta kallas sublima.. Läs vidar på Wikipedia

tunt, glest tyg (till till exempel gasbindor) || -en
upptänd || -en; -er

Synonym till Gas?

luftliknande ämne; rök, os, dunst, ånga; gasbränsle, gasol; gaspedal, gasregulator; gaser väderspänningar; (vard.) i gasen 1 berusad, påverkad, halvfull 2 upprymd, uppspelt
tunt tyg, tunn och gles vävnad; gasbinda, kompress


Läs mer om "Gas" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Serafimerorden, Sidoskepp, Skorsten, Venia, Sodomi, Botaniker, Mikroblogg