Vad betyder Fyrk?

Fyrk (från medeltidstyskans vêreken) är ett mynt, slaget i Sverige första gången 1478. Fyrken hade då ett värde av 4 penningar eller 1/6 öre. Från 1523 präglades fyrkar med värdet 6 penningar eller 1/4 öre. År 1601 slogs sista gången fyrkar i silver, och 1624–1660 präglades kopparfyrkar, vars värde nedsattes 1633 till halva, 1643 till 2/5 och 1664 till 1/3 av motsvarande mynt i s.. Läs vidar på Wikipedia

ett silver- eller kopparmynt under 1400- till 1600-talennorm för taxering och rösträtt på landsbygden 1862-1909 (motsvarande nuvarande skattekronan) || -en; -ar

Synonym till Fyrk?

(åld.) slant, öre


Läs mer om "Fyrk" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Barometerminimum, Teleportera, Spearing, Bittorrent, Vedtrave, Ogemytlig, Sensibilisera