Vad betyder Fylogeni?

Med ordet fylogeni avses en hypotes om släktskap mellan olika organismer, ofta illustrerad i form av ett fylogenetiskt träd. En fylogeni skapas genom en fylogenetisk analys av karaktärer. Historiskt sett har man använt sig av en organisms yttre morfologi och fysiologiska egenskaper när man har rekonstruerat fylogenier, men i och med molekylärbiologins framsteg och utvecklandet av effektiva s.. Läs vidar på Wikipedia

se fylogenes || -n

Synonym till Fylogeni?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Bemedlad, Plogbill, Lebba, Palta, Viskare, Spjuver, Pinyin