Vad betyder Funktionalitet?

förmåga eller sätt att fungera; (ibland försvagat) funktion || -en; -er

Synonym till Funktionalitet?

sätt att fungera, funktionsduglighet, användbarhet, prestanda; funktion


Slumpvalda ord:

Kanonform, Aggressivitet, Notat, Fajtas, Signalapparat, Avfolka, Cementblandning