Vad betyder Friskulptur?

Friskulptur eller rundskulptur är en skulptur som är avsedd att ses från alla håll. Termen används i konsthistoriska sammanhang för att klargöra att skulpturen från början varit avsedd att stå fritt i rummet. Friskulptur förknippas med särskilda tredimensionella gestaltningsproblem som kan sägas ha fått sin lösning först med kontraposten i den grekiska konsten. I och med att skulpt.. Läs vidar på Wikipedia

fristående skulptur utformad från alla sidor (i motsats till relief)

Synonym till Friskulptur?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Sanserif, Uteslutande, Realityserie, Riktanordning, Huggormshona, Experimentbetonad, Prompt