Vad betyder Friggebod?

Med friggebod menas i Sverige en fristående komplementbyggnad vars byggnadsarea först fick uppgå till högst 10,0 kvadratmeter men som 2008 höjdes till 15,0 m² med högst 3,0 meter till taknocken. Från den 1 januari 2008 är antalet bodar inte begränsat till två som tidigare och arean avser den sammanlagda arean för alla friggebodar på en fastighet. Friggeboden kräver inte bygglov om de.. Läs vidar på Wikipedia

uthus mindre än 15 m2, som får uppföras utan bygglov (efter statsrådet Birgit Friggebo, som var ansvarig för den reform som gjorde sådant bygge möjligt)

Synonym till Friggebod?

(vard.) uthus, frigga, litet hus, skjul, icke-bygglovspliktig byggnad


Läs mer om "Friggebod" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Immigration, Tidvis, Konstgymnast, Konvektiv, Avlat, Grundhet, Uppflammande