Slumpvalda ord:

Karens, Halvsittande, Titt, Vredgad, Framdeles, Djupsinnig, Styren