Vad betyder Frakt?

transport av godsgods, (skepps)lastavgift för frakt || -en; -er

Synonym till Frakt?

godstransport, godsbefordran, transport av gods, transport, varusändning, spedition; transportkostnad, avgift för transport, fraktavgift; skeppslast, last, gods


Läs mer om "Frakt" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Luttring, Drevkarl, Berikning, Notis, Kortvuxen, Desegregera, Repning