Vad betyder Flipperspel?

Ett flipperspel är ett elektromekaniskt spel som går ut på att med en (ibland fler än en) lösgående metallboll på en lutande spelyta med olika hinder och mål, få poäng genom att ändra bollens riktningar med hjälp av flipprar (även kända som paddlar). Flipprarna, som är åtminstone två stycken (på höger och vänster sida), är oftast längst ner på spelplanen och slår uppåt då.. Läs vidar på Wikipedia

förströelsespel på kaféer och dylikt med kulor som studsar mot olika hinder som markerar poängelektrisk väg

Synonym till Flipperspel?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Skandering, Hejarklack, Albatross, Verifikation, Fyrk, Viol, Smygare