Vad betyder Flextid?

Flextid är ett begrepp som förekommer på många arbetsplatser och innebär att man kan har möjlighet att lite friare välja sin arbetstid, så länge man fyller upp ett visst antal arbetstimmar. Flextid är till fördel särskilt för de som reser kollektivt till arbetet. De kan anpassa arbetstider efter turerna, istället för att vänta på arbetstidens början eller vänta på nästa avgån.. Läs vidar på Wikipedia

flexibel arbetstid system där den anställde själv bestämmer (i viss grad) hur tjänstgöringstiden skall förläggas

Synonym till Flextid?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Skygge, Dygd, Spoilssystemet, Skuta, Knal, Malice, Perforation