Vad betyder Familj?

Familj är inom sociologin en grupp av individer i hushåll som förenas genom släktskap. Detta släktskap är ärftligt, men kan även utsträckas till att omfatta juridiska förhållanden, som till exempel giftermål, partnerskap eller adoption. Många menar att familjebegreppet endast omfattar blodsband, medan en del antropologer argumenterar för att blodsband bara ska förstås metaforiskt, .. Läs vidar på Wikipedia

föräldrar och barn (o. eventuell(t) andra släktingar i samma hushåll); släkt: han är av fin familj (biologisk term) en större grupp sammanhörande djur eller växter: familjen kattdjur, familjen korgblommiga växter || -en; -er

Synonym till Familj?


1. föräldrar och barn, hushåll, hem, de närmaste; släkt, ätt, dynasti, klan, stam, härkomst, rötter, blod, börd
2. naturlig familj, grupp, ordning, släkte, art


Läs mer om "Familj" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Stalker, Bikonkav, Kamning, Sjutti, Snarka, Nyfikenhet, Afrikansk