Vad betyder Estancia?

Estancia är det spanska ordet för boning, vistelseort. I vissa delar av Sydamerika, särskilt Argentina, är det benämningen på lantgårdar och jordegendomar som uteslutande är avsedda för boskapsskötsel och mejerihantering. Deras ägare kallas estanciéros. Gaucho, motsvarigheten till en nordamerikansk cowboy, är en arbetare i tjänst på lantgård i Sydamerika som är sysselsatt med bosk.. Läs vidar på Wikipedia

(spanska) större boskapsfarm i Sydamerika || -n; estancior

Synonym till Estancia?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Prismatisk, Halvera, Polismyndighet, Satyr, Upplagsplats, Skrivbord, Betydelsenyans