Vad betyder Eskalera?

öka, trappa upp (militära insatser) || -de

Synonym till Eskalera?

stegvis öka, öka, upptrappa, trappa upp, stegra, utvidga, intensifiera
Motsatsen till Eskalera

deskalera


Slumpvalda ord:

Kristallisera, Musplatta, Avsnoppad, Kreditgivare, Klar, Stubbad, Skymford