Vad betyder Eremit?

Eremit (grekiska eremos, ensam) eller anakoret (grekiska anachorein, draga sig tillbaka) är en person som frivilligt isolerar sig, vanligtvis av religiösa skäl. Det har sedan gammalt funnits sådana personer som dragit sig undan från världen, ofta till grottor i vildmarken eller öknen, för att i ostörd ensamhet tillbringa ett liv som helgades och renades genom försakelser och späkningar .. Läs vidar på Wikipedia

person som drar sig undan världen || -en; -er

Synonym till Eremit?

ensling, from enstöring, anakoret, ensittare; botgörare, asket; pelarhelgon, stylit


Läs mer om "Eremit" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Styrdans, Konisk, Talarstol, Skiktning, Darren, Angloman, Normandisk