Vad betyder Episkopalkyrkan?

Episkopalkyrkan kan syfta på; == Kyrkor inom den anglikanska kyrkogemenskapen == Skotska episkopalkyrkan – den anglikanska kyrkan i Skottland Episkopalkyrkan i USA – den äldsta anglikanska kyrkan utanför Brittiska öarna == Se även == Episkopalism – uppfattningen att kyrkans högsta ledning ligger hos biskoparna.. Läs vidar på Wikipedia

anglikanska kyrkan

Synonym till Episkopalkyrkan?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Basis, Paradhandduk, Snyftvals, Kosmetolog, Lovtal, Olycksdag, Pfennig