Vad betyder Epilepsi?

Epilepsi (från latin epilepsia, från grekiska ἐπιληψία, från epilambanein, att anfalla, gripa tag, från lambanein, att ta) är en grupp kroniska sjukdomar som ger återkommande epileptiska anfall. Anfallen kan bestå av medvetandepåverkan, ryckningar i armar och ben eller andra neurologiska symptom och orsakas av övergående elektriska urladdningar i hjärnans nervceller. Epilepsi k.. Läs vidar på Wikipedia

organisk nervsjukdom med krampanfall; jämför grand mal och petit mal || -n

Synonym till Epilepsi?

nervsjukdom med krampanfall, fallandesjuka, fallandesot


Läs mer om "Epilepsi" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Vitryska, Undkomma, Ursprungstext, Metrev, Flank, Predestinerad, Klurighet