Vad betyder Enklitisk?

Enklitisk är en lingvistisk benämning för såväl en syntaktisk position som för sådana ord (ibland morfem) som fyller denna position. Det är fråga om obetonad (eller svagt betonad) ställning direkt efter ett betonat ord. Om det betonade ordet står initialt kommer det enklitiska ordet alltså på andra plats i satsen. Typiska enklitika är pronomen och partiklar. När det gäller pronomen.. Läs vidar på Wikipedia

(språkvetenskaplig term) om ord som mer eller mindre likt en ändelse ansluter sig till föregående ord, till exempel 'min' i 'bror min' och 'na' (= henne) i 'kan du se'na?' || -t

Synonym till Enklitisk?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Skrapad, Naturstridig, Ovarium, Kanonsalva, Hermeneutisk, Hetluften, Elittrupp