Vad betyder Elitism?

Elitism är en tro på eller ett förhållningssätt till en elit. Denna elit anses av förespråkare ha bättre åsikter som bör tas mer allvarligt, eller anses vara de enda som passar som ledare. I ett samhälle som styrs genom elitism erhåller denna grupp människor en särskild position eller särskilda privilegier i gruppen, i motsats till majoriteten av folket som inte har förmågor eller.. Läs vidar på Wikipedia

se elittänkande || -en

Synonym till Elitism?

se elittänkande


Läs mer om "Elitism" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Naturalisera, Remix, Kvick, Makt, Biologism, Kommunalval, Klinka