Vad betyder Ehuru?

(ålderdomligt ord eller högtidligt) fastän, trots att

Synonym till Ehuru?

(ngt åld. el. formellt) fastän, fast, även om, trots att, ändock, oaktat, änskönt, ehuruväl


Slumpvalda ord:

Retroaktiv, Azerisk, Guinean, Veterligen, Differera, Kyld, Polare