Vad betyder Dummy?

ett imiterat föremål till exempel för skyltningofullständigt provexemplar av trycksak eller dylikt || -n; pl. dummyer äv. dummies

Synonym till Dummy?

attrapp, imiterat föremål, modell, prov, layout; provexemplar


Slumpvalda ord:

Standby, Dillande, Furier, Despotism, Postindustriell, Diktverk, Vederlike