Vad betyder Direktiv?

Direktiv är ett styrinstrument som används av en högre instans för att dirigera underlydande myndighet i rätt riktning mot tidigare uppsatta mål. Mer konkret handlar det om preciserade och förtydligade riktlinjer som formuleras i ett dokument som den underlydande myndigheten har att följa. Den förhärskande användningen av direktiv är dock i EU-sammanhang, se därför Europeiska unionen.. Läs vidar på Wikipedia

riktlinje, anvisning, förhållningsorder || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Direktiv?

riktlinje, rättesnöre, anvisning, norm, förhållningsorder, ledning


Läs mer om "Direktiv" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Italiensk, Vederstygglighet, Teater, Bringa, Spelkort, Rotel, Kassarabatt