Vad betyder Decima?

Decima är ett musikaliskt intervall på 10 diatoniska steg, samt beteckning för den tionde tonen i en diatonisk skala... Läs vidar på Wikipedia

(musikterm) intervalltio tonsteg || -n; decimor

Synonym till Decima?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Grej, Lobbying, Lektris, Hitkomst, Gladiatorspel, Flagellat, Brandtalare