Vad betyder Datum?

Datum, från latinet och betyder "given, givet", är dagsangivelse, datering, ett dygns ordningsnummer i en viss månad ett visst år. Plural: datum eller data. == DatumformatRedigera == Enligt den internationella standarden ISO 8601 skrivs datum som år-månad-dag med årtalet i fyra siffror (exempelvis 2010-12-03). Den formen är svensk standard sedan 1972-06-30. Språkrådet rekommenderar att.. Läs vidar på Wikipedia

(uppgift om) dag, månad och (oftast) årsingularis av data, se detta ord 1 || best. sg. datum el. datumet; pl. data el. datum (i betydelse 2 bara data), best. pl. data el. datumen

Synonym till Datum?

dag, tid, tidpunkt, månadsdag, datumangivelse, datering


Läs mer om "Datum" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Fjunig, Filmteknik, Kisa, Sepoy, Lepton, Dubbelfel, Bilverkstad