Vad betyder Dagsverke?

Dagsverke är det arbete som en arbetare utför på en dag. Dagsverksskyldighet var den ursprungliga formen av feodal jordpålaga: bönderna på godsen livnärde sig genom att bruka egna jordlotter, men presterade också ett bestämt antal dagsverken på godsherrens domänjord, vars avkastning denne tillgodogjorde sig. I trakter där gods inte fanns (d.v.s utanför de större slätterna i Sydsveri.. Läs vidar på Wikipedia

arbete under en dag(förr) arbete som torpare med flera var skyldiga att utföra åt godsägaren || -t; -n

Synonym till Dagsverke?

arbete under en dag, en dags arbete, dagsarbete, dagsgöra; arbetsdag; dagsverk, verk, gärning


Läs mer om "Dagsverke" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Kesa, Hektoliter, Sidoutflykt, Substantivsjuka, Biljettkontrollant, Leguan, Demoralisera