Synonym till Bullersten?

(mindre brukl.) rullsten, kullersten, klappersten


Slumpvalda ord:

Synskada, Kremation, Gagnelig, Levnadskostnader, Nedlusad, Dov, Siratlighet