Vad betyder Bloda?

bloda ner göra blodig; få blodad tandsmak för något, få lust att göra något om igen || -de

Synonym till Bloda?

bloda ner göra blodig, fläcka med blod; få blodad tand få smak för (ngt), få begäret väckt


Slumpvalda ord:

Normalitet, Avloppsledning, Melanin, Anonymitetsskydd, Stagflation, Restbit, Dagdriva