Vad betyder Bloda?

bloda ner göra blodig; få blodad tandsmak för något, få lust att göra något om igen || -de

Synonym till Bloda?

bloda ner göra blodig, fläcka med blod; få blodad tand få smak för (ngt), få begäret väckt


Slumpvalda ord:

Ekobrottsling, Bredvid, Perversitet, Glidflyg, Vikare, Artotek, Sidvagn