Vad betyder Blekansikte?

vit person i (gamla) indianböcker (motsats: rödskinn)

Synonym till Blekansikte?

(ngt åld.) vit man, vithyad person
Motsatsen till Blekansikte

rödskinn, indian


Slumpvalda ord:

Avel, Kavallerist, Minusgrad, Sublim, Honungsmelon, Hortikultur, Lovning