Vad betyder Bindning?

Ordet bindning är en avledning av verbet binda (som betyder att medelst visst material knyta ihop eller sammanfoga något). Bindning avser handlingen att binda eller resultatet av en sådan handling. Begreppet bindning används inom flera ämnesområden: i samband med runstenar, se bindning (runsten). i samband med vävteori, se bindning (textil). i samband med bokbindning, se limbindning. inom f.. Läs vidar på Wikipedia

det att binda; det att vara bunden (till någon eller något) det sätt på vilket trådarna korsar varandra i en väv; (term i fysiken kem.) sätt som partiklar hålles samman påbindning eller skidbindning anordning för att spänna fast skidan, bindsle || -en; -ar

Synonym till Bindning?


1. bokbindning, sammanfästande till bok
2. valens
3. textilbindning, vävbindning
4. skidbindsle, bindsle
5. beroendeförhållande, beroende, anknytning


Läs mer om "Bindning" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Afatisk, Fodra, Tidigmodern, Tickning, Kostymerad, Drank, Tein