Vad betyder Bimetall?

En bimetall är två metaller hopfogade. När en bimetall värms upp böjs den på grund av att ena metallen utvidgar sig mer än den andra. Vanligaste metallerna i en bimetall är koppar och stål. Bimetaller används till exempel i termometrar och termostater. Bimetaller är bra som termometrar eftersom de inte fryser (som vätskor) och kan användas i nästan alla temperaturer. Förr användes .. Läs vidar på Wikipedia

band av två metaller som utvidgar sig olika mycket vid temperaturändring och därför böjer sig (använd(s) bland annat i termometrar)

Synonym till Bimetall?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Arbetarskydd, Lornjett, Produktionsvolym, Avtal, Horoskopsbruk, Asynkron, Kajman