Vad betyder Bestick?

Bestick är en uppsättning redskap som oftast förvaras tillsammans i ett fodral eller låda, till exempel ritbestick. Ett bords- eller matbestick är en sats av kniv (bordskniv), gaffel och sked som används vid en måltid. == Källor == Bestick i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1905) Gaffel i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1908).. Läs vidar på Wikipedia

kniv, gaffel och sked (matbestick)uppsättning med instrument eller verktyg (till exempel ritbestick) i speciellt fodral (sjöterm) bestämning av ett fartygs läge med ledning av tillryggalagda sträckor: föra bestick || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Bestick?


1. matbestick, bordsbestick, ätverktyg, kniv och gaffel och sked, kuvert
2. instrumentetui, instrumentfodral, sats av instrument
3. positionsbestämning


Läs mer om "Bestick" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Bonusbarn, Framtvinga, Vasallstat, Nedkomma, Boende, Eidetik, Krustad