Vad betyder Besittningsskydd?

Besittningsskydd innebär att hyresgästen erhåller en, gentemot hyresvärden, starkare ställning. Detta skydd kan indelas i två kategorier; det direkta besittningsskyddet (bostadshyresgäster) samt det indirekta besittningsskyddet (lokalhyresgäster). Det direkta besittningsskyddet resulterar i att en hyresgäst har rätt att förlänga det tidsbegränsade hyresavtalet, om hyresrätten ej har .. Läs vidar på Wikipedia

en hyresgästs lagstadgade rätt att behålla sin lägenhet och arrendator att vara kvar på sin mark

Synonym till Besittningsskydd?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Hovsamhet, Nerz, Syndighet, Fylkas, Skrumpna, Antichambrera, Fiskrom