Vad betyder Bergspredikan?

Bergspredikan är det tal som Jesus enligt Matteusevangeliet höll på ett berg i Galileen. Det är hans längsta sammanhållna tal. Jesu etiska undervisning har av Matteus koncentrerats i Bergspredikan (Matt 5-7:) och av Lukas i Slättpredikan (Luk 6:17-49). Bergspredikan inleds med att enkla och ödmjuka människor prisas saliga - Saligprisningarna (Matt 5:1-12), Jesu lärjungar sägs vara jorde.. Läs vidar på Wikipedia

Jesu bergspredikan, tal av Jesus i Matt. 5-7

Synonym till Bergspredikan?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Fenotyp, Modd, Modell, Kapten, Hoparbeta, Idogt, Pliocen