Vad betyder Berggrund?

Berggrund kallas det berg som utgör den fasta massan i alla kontinentalplattor. Berggrunden är uppbyggd av olika bergarter, vilka i sin tur består av olika mineral. Den äldsta kända berggrunden i världen finns i nordvästra Kanada, och är en gnejs nära Stora Slavsjön som man har daterat till 4,032 miljarder år. Berggrunden består dels av urberg, dels av yngre sedimentära, metamorfa och.. Läs vidar på Wikipedia

fast berg som bildar markyta eller finns närmast under de lösa jordlagren

Synonym till Berggrund?

berg, hälleberg, klippa


Läs mer om "Berggrund" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Assuransspruta, Altaruppsats, Kalasbra, Utlokalisering, Rentjur, Profetera, Separat