Vad betyder Bacill?

Baciller, i den vardagliga betydelsen använd av barn och vid tal riktat till barn, är smittsamma mikroorganismer, antingen verkliga, som virus och bakterier, eller påhittade. Uttrycket har hämtats från bakteriesläktet Bacillus. == Se även == Tjej- och killbaciller == Referenser == ^ Claes Dahlgren. ”Baciller”. Nationalencyklopedin. Bokförlaget Bra böcker AB, Höganäs. http://www... Läs vidar på Wikipedia

stavformig bakterie; (vardagligt ord) bakterie i allmänhet || -en; -er

Synonym till Bacill?

stavformig bakterie, stavbakterie; bakterie, smittämne, smittoämne, sjukdomsalstrande mikroorganism, bacillusk


Läs mer om "Bacill" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Won, Pinnig, Vimperg, Ovisshet, Slasa, Papel, Penningbelopp