Vad betyder Avlivning?

Avlivning är metoder som används för att döda djur. Ordet används enligt gängse språkbruk enbart när det handlar om djur. Människor avrättas eller mördas i stället (beroende på vem som utför handlingen). Valet av avlivningsmetod påverkas av avlivningens syfte. Om syftet med avlivandet enbart är att frånta djuret livet, exempelvis i händelse av obotlig och plågsam sjukdom för s.. Läs vidar på Wikipedia

Se avliva

Synonym till Avlivning?

likvidation, slakt


Läs mer om "Avlivning" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Intervjuare, Reling, Proformafaktura, Kortregister, Domesticera, Halvledare, Palestinier