Synonym till Avfolkas?

bli folktom, förlora sin befolkning


Slumpvalda ord:

Spelevink, Nynazism, Platt, Bespottelse, Blomkvistare, Dumpa, Ryggkliare