Synonym till Avfolkas?

bli folktom, förlora sin befolkning


Slumpvalda ord:

Palauisk, Oriktighet, Kurator, Mjukt, Malteserkors, Aspekt, Statsfartyg