Vad betyder Aveny?

En aveny är en bredare gata, som ibland leder fram till en speciell eller framträdande byggnad eller plats. Avenyer är ofta kantade av träd. Andra ord för liknande typer av gator är esplanad och boulevard. Ordet kommer av franskans venir, "att anlända". Det är bildat av verbet avenir (komma till ett ställe), som i latinet hette advenire, en sammansättning av ad (till) och venire (komma)... Läs vidar på Wikipedia

gata med planterade träd || -n; -er

Synonym till Aveny?

gata med planterade träd, trädplanterad gata, bred gata, paradgata, esplanad, boulevard, allé


Läs mer om "Aveny" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Gikt, Dressa, Tukthus, Akne, Intuitiv, Primalskrik, Styrfart