Vad betyder Avenbok?

Avenbok (Carpinus betulus), som även kallas "annbok" och "vitbok", är en art i familjen björkväxter. == Biologi == Arten växer naturligt i Europa till västra delen av Asien, i Sverige endast i Skåne, Blekinge, södra Halland, södra Småland och på Öland. Avenboken odlas utan svårighet långt upp i landet, ofta som häckväxt. Avenbok är det hårdaste av alla träslag som växer i Sve.. Läs vidar på Wikipedia

ett lövträd (ej släkt med bok) med mycket starkt och hårt virke || -en;-ar

Synonym till Avenbok?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Grotta, Styrspak, Semolina, Blicka, Karlar, Pugilistisk, Teokrati