Vad betyder Attackflygplan?

Attackflygplan är stridsflygplan avsedda för understöd av marktrupper eller sjöstridskrafter. Understödet kan ske med hjälp av automatkanoner, raketer, robotar eller bomber. Attackflygplan bekämpar mål på slagfältet (taktiska mål) till skillnad från bombflygplan som bombar mål bortom fronten (strategiska mål). Attackflygplan kan även vara utrustade för en sekundär roll, som till e.. Läs vidar på Wikipedia

eller attackplan militärt flygplan, avsett främst för anfall mot punktmål på marken eller på sjön

Synonym till Attackflygplan?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Kurrande, Borttappad, Inses, Drumlig, Omfattning, Avloppsledning, Gunrum