Vad betyder Atom?

En atom, från grekiskans ἄτομος, átomos, vilket betyder "odelbar", är den minsta enheten av ett grundämne som definierar dess kemiska egenskaper. Namnet skapades i den antika atomteorin och avsåg då de minsta enheter som tillsammans med tomrum bildade universum. Preciseringen till kemins grundämnen gjordes på 1800-talet. Den definitionen är fortfarande giltig, även om det sedan l.. Läs vidar på Wikipedia

materiepartikel som utgör den minsta mängd av ett grundämne som har dettas kemiska egenskaper || -en; -er

Synonym till Atom?

minsta beståndsdel, materiepartikel, partikel, nuklid, kärna, jon


Läs mer om "Atom" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Apostlabrev, Telegram, Bollhav, Lurv, Kryptogam, Hemmaman, Karavan