Vad betyder Arkitrav?

Arkitrav (även epistyl) kallas i klassisk arkitektur den understa delen av bjälklaget, huvudbalken, som vilar direkt på kolonnkapitälen. == Se även == Abakus (arkitektur).. Läs vidar på Wikipedia

epistyl i antik arkitektur den nedre delen av ett bjälklag som vilar direkt på kolonnernas kapitäl || -en; -er

Synonym till Arkitrav?

(arkit.) epistyl, bjälklagsdel


Läs mer om "Arkitrav" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Bryofyt, Bonvax, Slirning, Otrygghet, Nukleid, Sedeskildring, Valsa