Vad betyder Arbitrage?

Arbitrage (från lat. Arbitratus, fritt val) är en term som beskriver utnyttjandet av obalanser mellan två eller fler marknader, en kombination av matchande handelsmöjligheter används för att utnyttja obalansen mellan marknaderna, som består av skillnader i marknadspriser. När termen används av akademiker så refererar den till en transaktion som inte involverar något negativt kassaflöde.. Läs vidar på Wikipedia

(bankernas) handel med utländska valutor || -t

Synonym till Arbitrage?

valutahandel


Läs mer om "Arbitrage" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Medarbetarstab, Postludium, Duschutrymme, Kila, Plitare, Sterilisering, Kornartad