Synonym till Antagen?

godkänd, godtagen; förmodad, presumtiv; fingerad


Slumpvalda ord:

Alborada, Stissig, Talja, Inflammera, Perspektiv, Senescens, Hjul